0623100193 ederanitz@gmail.com
Selecteer een pagina

De Ranitz Advies

Duurzaamheid verhogend en kosten verlagend

Door Elisabeth in te huren heb je binnen enkele weken een praktisch verduurzamingsplan om je organisatie energiezuiniger en duurzamer te maken. Om hier een goed gevoel bij te krijgen zal Elisabeth aan de hand van een gesprek en een schouw een ‘quick scan’ opleveren. Deze quick scan geeft een doorkijk wat er allemaal mogelijk is op korte en lange termijn.

Elisabeth zal de processen, diensten en producten van de organisatie langs erkende methodes tegen het licht houden en in gesprek met de directie een ambitie vaststellen. Hierna wordt een praktisch verduurzamingsplan opgeleverd. De in dit plan beschreven maatregelen zullen direct leiden tot een verlaging van de CO2 uitstoot en een verlaging van de organisatiekosten.

 • verlaging van de CO2 uitstoot
 • verlaging van de organisatiekosten

De organisatiedoelstellingen en de verduurzamingsdoelstellingen kunnen elkaar in de weg zitten. Door de processen te doorgronden (met kennis van wet- & regelgeving) is Elisabeth in staat de organisatiedoelstellingen met elkaar in lijn te brengen met de vastgestelde verduurzamingsambitie en een heldere prioritering aan te brengen. Naast het vaststellen van de ambitie en de planvorming kan Elisabeth ook begeleiden bij het vinden van de juiste uitvoerders en het vertalen van de wensen naar scherpe offertes.

De Ranitz Advies - duurzaam stappenplan - verduurzamingsplan

Stappenplan

Elisabeth ondersteunt de organisatie om in zes logische stappen een verduurzamingsplan op te stellen waar de organisatie direct energie mee gaat besparen. Elisabeth zal de processen, diensten en producten van de organisatie langs de ‘Trias energetica’ en de ‘R-ladder’ tegen het licht houden en in gesprek met de directie een ambitie vaststellen. Omdat de energiebesparingen in de volle breedte worden onderzocht zal er vanuit verschillende clusters naar de besparingsmogelijkheden gekeken worden. Het geheel zal vanaf het begin neerdalen in overzichtelijke motiverende dashboards.

De Ranitz Advies - duurzaam logisch 6-stappenplan - verduurzamingsplan

De zes logische stappen geven organisaties het gereedschap om op een overzichtelijke manier de lange termijn ambities in kaart te brengen en ondertussen het laag hangende fruit al te gaan plukken. Door de processen één voor één te doorgronden is Elisabeth in staat om alle verduurzamingsmogelijkheden in kaart te brengen.

In dit complexe krachtenveld met vele tegenstellingen stelt Elisabeth samen met de directie een heldere ambitie vast en geeft ze praktische handvaten aan alle personeelsleden om direct aan de slag te gaan met het realiseren van het verduurzamingsplan en om de resultaten van de maatregelen te monitoren en te vieren.

Denkramen

Er zijn twee denkramen die ten grondslag liggen aan de aanpak van Elisabeth. De eerste is de Trias Energetica. Dit denkraam is vooral goed in te zetten voor de vermindering van de energievraag. Het tweede denkraam is de R-ladder. De R-ladder is een handige toepassing om verspilling van spullen tegen te gaan en circulariteit te bevorderen.

1. Trias Energetica is een infoblad ontworpen door de rijksoverheid in het kader van energieneutraal bouwen. Elisabeth zet dit gedachtegoed in als een logisch denkraam om de gehele energievraag van een organisatie in kaart te brengen en te transformeren.

Een praktisch verduurzamingsplan kan worden geleverd waarmee de organisatie direct gaat bijdragen aan:

 

 1. een verminderde energievraag
 2. minder fossiel (en/of hernieuwbare energie)
 3. het efficiënt inzetten van de gevraagde energie
De Ranitz Advies - Denkraam - Trias Energetica

2.  De R-ladder in het kort: Reduce, reuse, recycle

De R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. De R-ladder heeft 6 tredes (R1 tot en met R6) die  verschillende strategieën van circulariteit weergeven. Strategieën hoger op de ladder besparen meer grondstoffen. Hoe hoger een strategie op de R-Ladder staat, hoe meer circulair de strategie is. Waarbij R1 de hoogste trede is.

 • Reduce (R1 en R2) – Bovenaan de ladder staat het verminderen van consumptie en productie en het slimmer maken en gebruiken van producten.
 • Re-use (R3 en R4) – In het midden staat het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen.
 • Recycle (R5 en R6) – Onderaan staat het nuttig toepassen van materialen, die anders gestort zouden worden.
De Ranitz Advies - Duurzaamheid - Denkraam - R-ladder

Profiel

Foto elisabeth de ranitz

Met het omarmen van de verduurzamingsdoelen van de Verenigde Naties in combinatie met 20 jaar ervaring op het snijvlak van ICT en business heeft Elisabeth zich ontwikkeld tot een adviseur om een praktisch stappenplan te leveren om daarmee vanuit de bedrijfsambitie bij te dragen aan de energietransitie en aan energiebesparingsmogelijkheden van organisaties.

Duurzaamheidsadviseur

Realisatie verduurzamingstrajecten en renovatietrajecten voor particulieren. Realisatie van verduurzamingsplannen voor VvE’s in Amsterdam. In Europees verband (CondoReno): realisatie van een gedetailleerde procesbeschrijving ten behoeve van het verduurzamen van een VvE. Deze procesbeschrijving houdt rekening met de complexiteit opgeworpen door wet- & regelgeving en besluitvorming die spelen binnen VvE’s.

Informatiemanager (De Nederlandsche Bank)

Strategisch adviseur op het gebied van informatievoorziening. Opstellen van informatieplannen met daarin de visie, strategie en het stappenplan om richting te geven aan de informatievoorziening. Initiëren en opzetten van een Business Intelligence platform om stuurinformatie te generen. Beheren van de projectportefeuille, knelpunten en afhankelijkheden tussen projecten monitoren en oplossen. Business cases opzetten voor verandertrajecten. Onderhoudsplannen opstellen voor het applicatielandschap.

Business Analist (De spoorwegen)

Opzetten en onderhouden van processen en bedrijfsgegevensmodellen ter ondersteuning van de kwaliteit van de informatievoorziening en het behoud van grip op de informatiestromen.

Opleiding

 • Master Informatiemanagement
 • Opleiding Luchtverkeersleider
 • Master Medische Biologie

Trainingen

 • VvE’s verduurzamen
 • Energieneutraal bouwen en renoveren
 • Conditiemetingen gebouwen NEN2767
 • BiSL Next
 • SAFe Agalist 4.0

Contact

LinkedIn Elisabeth De Ranitz